Juridische informatie

 

Identificatie

hoyas-subaru.be Verantwoordelijk voor publicatie: Dany Hoyas E-mail adres: info@hoyas-subaru.be Rue de Baudour, 34 7011 Ghlin (Mons) - België Tel: +32 65 31 28 40

Deze website wordt beheerd door VIRTUALMEDIA : E-mail adres: contact@virtualmedia.fr 33 rue Ambroise Croizat 59223 RONCQ Tel: 06 11 26 82 57

Accommodatie wordt verzorgd door: OVH 140, quai du sartel - 59100 Roubaix - Frankrijk SAS

 

OOGST EN VERWERKING VAN NOMINATIEVE OF PERSOONSGEGEVENS :

In het belang van transparantie en bescherming van uw rechten, zal de uitgever geen persoonlijk identificeerbare informatie verkrijgen, tenzij u ons deze vrijwillig verstrekt door ons de formulieren in te vullen en te verzenden (elektronisch of per post) op de site.  In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke of persoonlijke gegevens die betrekking hebben op u in het bezit van de uitgever.  Als u van dit recht gebruik wilt maken, neemt u contact op met de uitgever op het bovenstaande adres.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN :

Het gebruik van de site verleent u geen enkel recht, alleen een strikt persoonlijk gebruik is toegestaan.  De bescherming van de site en zijn componenten wordt geregeld door nationale en internationale wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht.  Daarom is elke reproductie en / of weergave en / of heruitzending, geheel of gedeeltelijk, op een elektronisch medium of niet, huidig of toekomstig, verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  Elke persoon die dit verbod overtreedt, neemt zijn strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid op zich en kan met name vervolgd worden op basis van vervalsing.  Evenzo worden de gegevensbestanden beschermd door de wet van 1 juli 1998. Aldus zal elke extractie of poging tot extractie, zelfs geheel of gedeeltelijk, de civiele en strafrechtelijke verantwoordelijkheden van overtreder.

 

COOKIES :

Navigatiecookies kunnen op de computer van de bezoeker worden geïmplementeerd.  Deze cookies identificeren de bezoeker niet, maar registreren informatie over de navigatie van de computer van de gebruiker op de site.  De gebruiker heeft de mogelijkheid om zich tegen de registratie van cookies te verzetten door zijn internetbrowser op deze manier te configureren: •  Internet Explorer: Ga naar "Extra", klik op "Internetopties" en vervolgens op "Instellingen" en de knop "Bestanden tonen". •  Firefox: Ga naar het tabblad "Extra" van de browser en selecteer "Opties".  Kies vervolgens "Privacy".  Selecteer in het gedeelte 'Geschiedenis' voor de optie 'Bewaarregels' de optie 'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'.  Schakel het selectievakje "cookies inschakelen" uit om ze uit te schakelen. •  Safari: Ga naar het menu "Voorkeuren" en selecteer "Privacy". •  Google Chrome: selecteer 'Instellingen' en klik vervolgens op 'Geavanceerde instellingen weergeven'.  Klik in het gedeelte 'Privacy' op de knop 'Instellingen voor inhoud' en ga naar het gedeelte 'Cookies'.

 

VERANTWOORDELIJKHEID :

De hyperlinks die op deze site zijn geïmplementeerd naar andere sites en / of persoonlijke pagina's en in het algemeen naar bestaande bronnen op internet kunnen niet de verantwoordelijkheid van de uitgever zijn.  De uitgever kan op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de inhoud en informatie, diensten en producten die de gebruiker zou kunnen vinden op de site die via deze site is hypergelinkt.  De verantwoordelijkheid van de uitgever kan niet worden gezocht voor de kwaliteit of specificaties van de producten of diensten die door partners worden verkocht (financiering, verzekering, producten van winkels, enz.), Of door de adverteerders.

 

VIRTUELE TOURS :

Interactieve high-definition 360 virtuele rondleidingen, inzetbaar op mobiele apparaten, zijn gemaakt door VirtualMedia .

VERZOEK OM OVERLEG, WIJZIGING OF VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De formulieren op de site hoyas-subaru.be gaan vergezeld van een mechanisme om uw persoonlijke gegevens te openen, te wijzigen of te registreren via een unieke identificatie. Als u deze rechten wilt uitoefenen, voert u hieronder uw unieke ID in die u hebt ontvangen tijdens uw eerste contactaanvraag.

Als het onderstaande formulier niet werkt, kunt u een regeneratie van uw unieke ID aanvragen door het RGPD-contactformulier, in te vullen of uw rechten te claimen door te schrijven bij aangetekende brief met ontvangstbewijs, op Garage rue de Baudour, 34 - 7010 Ghlin (Mons) - BELGIË.